Technológie / Protiradónová izolácia

Izolácia proti radónu , dodatočná montáž, PVC fóliou (Rodinný dom, Rajec)