Ponuka / Hydroizolácie spodných stavieb

Správne navrhnuté a správne izolované základové konštrukcie a steny podzemných stien sú kľúčom pre správne fungovanie celého budúceho objektu. Rozlišuje sa, či ide o hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti, stekajúcej vode alebo tlakovej vode a podľa vodných pomeroch je navrhnutý typ hydroizolácii.

Najčastejšie používanou hydroizoláciou je povlaková hydroizolácia, ktorá sa realizuje z:

  • asfaltových pásov
  • fóliami na báze PVC