Ponuka / Hydroizolácie striech

Na Slovensku sa realizácia plochých striech rozšírila s výstavbou panelákov. Pri administratívnych a priemyslových budovách ide o najbežnejší typ strechy. V súčasnosti sa ploché strechy rozšírili aj pri výstavbe rodinných domov. Najviac používaným typom plochej strechy je plochá strecha s bežným poradím vrstiev, t.j. na nosnú stropnú konštrukciu sa zrealizuje parotesná vrstva, tepelno-izolačná vrstva a hydroizolačná vrstva.

Hydroizolácie realizujeme pomocou najmodernejších európskych systémov a materiálov a najúčinnejších technológií:

 • Bitúmenové (asfaltové) pásy spájané plameňom a samolepiacimi asfaltovými pásmi
 • Fólie PVC, TPO spájané horúcim vzduchom
 • EPDM spájané celoplošným lepením studenými adhezívami

Neoddeliteľnou súčasťou pri realizácii hydroizolácii je tepelná izolácia strechy. Pri efektívnom projekčnom návrhu a správnej montáži, sa výrazne znižujú náklady na prevádzku stavby a zvyšuje sa tepelná pohoda objektu. Medzi najpoužívanejšie materiály, ktoré používame pri realizácií tepelných izolácií striech patria:

 • tvrdený polystyrén EPS
 • extrudovaný polystyrén XPS
 • tvrdená čadičová alebo sklenená vata
 • tvrdená izolačná doska z PIR peny

Správnu funkciu strechy zabezpečuje kvalitne zrealizovaná parotesná vrstva. Pri výbere sa zohľadňujú technické parametre stavby, jej využitie , projekčný návrh a požiadavka investora. Najpoužívanejšie materiály pre realizáciu parotesnej vrstvy sú:

 • modifikovaný asfaltový pás
 • asfaltový pás s Al vložkou
 • samolepiaci asfaltový pás ( plech, OSB podklad)
 • PE fólia ( priemyselné stavby)

Strešné súvrstvia sa k nosnej stropnej konštrukcii kotvia:

 • kotvami
 • priťažia sa štrkom alebo dlažbou, terasovými doskami na rošte
 • priťažia sa vegetačným súvrstvím. Najpoužívanejší systém je extenzívna zeleň