Hydroizolácia spodných stavieb

Izolácia spodnej stavby PVC fóliou (Rodinný dom, Záhorská Bystrica)

Izolácia spodnej stavby PVC fóliou (Rodinný dom, Ovčiarsko)