Ponuka / Hydroizolácie

Plochá strecha

Realizácia plochých striech všetkých druhov . Panelové domy, haly, rodinné domy, garáže... Kvalitná a funkčná strecha je základ pre bezproblémový chod objektu. Používané materiály: PVC fólia EPDM fólia TPO fólia Bitúmenové pásy

Izolácie proti spodnej vode a vlhkosti

Dodávka izolácií proti spodnej vode a vlhkosti. Ich spoľahlivé a funkčné zvládnutie patrí medzi hlavné predpoklady na bezproblémové a pohodové užívanie objektu. Používané materiály: PVC fólia Bitúmenové pásy

Izolácie balkónov a terás

Dodávka izolácií na balkóny a pochôdzne terasy. Patria medzi časti objektov, na ktorých sa najviac podceňujú možné technické problémy, čo neskôr vedie k finančne náročným rekonštrukciám. Nechajte si od nás navrhnúť funkčný systém na mieru...

Používané materiály: PVC fólia

Protiradonová izolácia

Realizácia protiradonovej izolácie sa dá zlúčiť aj s izoláciou proti spodnej vode a vlhkosti. Materiáli, s ktorými realizujeme tento typ izolácií, patria svojimi technickými vlastnosťami k špicke na trhu. Zadržia škodlivý radon aj vodu...

Používané materiály: PVC fólia