Profil spoločnosti

Spoločnosť ISKON, s.r.o., založená v roku 2009, sa zaoberá stavebnou činnosťou v plnom rozsahu. Ako zrelá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť vie zareagovať na špecifické požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov. Skúsení pracovníci, ktorí sa neustále vzdelávajú v danej oblasti, či vysoká kvalita používaných materiálov sú samozrejmosťou.